Varför sänker samlingslån räntan?

Att samla lån innebär i korthet att man tecknar ett privatlån för att betala av och därmed lösa dyra lån och krediter. En person kanske har en kreditkortsskuld på några tusenlappar (ränta ca 15%) samt en delbetalning (ränta ca 10%) och ett mindre konsumtionslån (12%).

Dessa lån och krediter har alltså olika räntesatser och dessa räntesatser bör ses som ”normala” i förhållande till den kredit eller det lån som tecknats. Ett flertal kreditkort har exempelvis räntor mellan 12-18%.

Men problemet är att kreditkort är tänkt att användas för mindre krediter som betalas tillbaka relativt snabbt – inte som en något större löpande kredit. I så fall blir det ett dyrt alternativ.

Samla ihop dina pengar

Samla till ett

I exemplet ovan har personen tre olika lån/krediter. Genom att ”baka ihop” dessa kan personen få en betydligt bättre ränta. Den totala summan kanske är 35 000 kr och genom att ansöka om ett privatlån på den summan kan dessa dyrare lån och krediter lösas. Därefter kvarstår bara ett lån med lånesumman 35 000 kr. Skulden är alltså lika stor men lånevillkoren betydligt bättre.

Lägre ränta

Generellt kan man säga att ju lägre summa som lånas desto högre ränta kommer personen att få. Det syns inte minst på snabblån där summorna är mycket små – men där räntan är extremt hög. Men även inom privatlån är detta tydligt. De som lånar 6 000 kr under 1 år får betydligt högre ränta än den som lånar 50 000 kr under 8 år.

Det är inte så oväntat då lånföretaget tjänar betydligt mer på lånet på 50 000 kr än det på enbart 6 000 kr. Större lån premieras helt enkelt med lägre ränta.

Ovan har personen tre lån/krediter. Det skulle kunna vara på summorna 5 000 kr, 20 000 kr och 10 000 kr. När ett privatlån istället tecknas på 35 000 kr ges en mycket lägre ränta just på grund av att det är större summa.

Men det handlar även om låneform. Privatlån ger generellt bättre ränta än kreditkort, mindre konsumtionslån samt delbetalningar där ränta ska betalas.