Termer kopplade till bokföring

Bokföringen kan för många nya företagare kännas ganska krånglig och svår att hålla koll på. Det är viktigt att hålla bokföringen organiserad och lätt överskådlig, är det ett Aktiebolag så måste det ske med hjälp av en revisor.

Att bokföra är bra – inte endast på grund av att Skatteverket kräver det – utan även för att du som företagare överskådligt kan se hur det går för ditt företag. Att utnyttja en bokföringsbyrå kan vara till stor nytta, även för ett mindre företag.

Med hjälp av ett väl organiserat underlag kan du lättare styra din verksamhet åt det håll du vill. Som ny företagare är det dock inte ovanligt att känna oro inför bokföringen. Det finns en hel del begrepp och termer som kan vara svåra att förstå.

Skattekonto

Alla svenska företagare har ett skattekonto hos Skatteverket. Det är dit som du bland annat betalar in momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer. Hur ofta du betalar in och deklarerar beror, delvis, på hur du har valt att göra.

Vissa väljer till exempel att momsdeklarera en gång om året, andra en gång i kvartalet, medan en del gör det varje månad. Delvis är upp till var och en att välja det som känns smidigast för en. Enkelt förklarat, utan att gå in på detaljer, så ju större omsättning företaget har ju oftare måste redovisning skickas in.

När du har gjort en momsdeklaration, efter uppgifterna i din bokföring, är det på skattekontot du kommer se ifall du har moms kvar att betala, eller om du har betalat in för mycket. Har du moms kvar att betala in till Skatteverket, läggs en kostnadsränta på summan du är skyldig. Har du däremot pengar att hämta ut, läggs istället en intäktsränta.

Periodisering

När man talar om begreppet periodisering, syftar man på att omvandla utgifter och inkomster till kostnader och intäkter. Först kan det vara bra att reda ut skillnaden mellan dem:

  • Intäkter / inkomster – Intäkter är i de flesta fall detsamma som inkomster, men i vissa fall kan de skilja sig åt. Ett exempel är om du har levererat någonting men ännu inte skickat fakturan till kunden – då räknas det som intäkt. Inkomsterna kommer ju dock när kunden har betalat fakturan.
  • Utgifter / Kostnader – Skillnaderna mellan de här två begreppen är för de flesta inte helt självklara. Det man kan säga är dock att kostnader är värdet av förbrukade resurser. Utgifter kan däremot beskrivas som alla kontanta betalningar, sås om för löner, inköp av maskiner eller lokalhyra. Utgifter är därmed värdet av anskaffade resurser.