Så fungerar Trine

Så fungerar Trine

Trine är en plattform där investeringar sker i lån till organisationer och företag i U-länder. Detta för att finansiera solenergianläggningar.

I denna artikel förklaras hur Trine fungerar, vilka risker som finns och avkastning som kan förväntas. En investering som kan vara ett komplement till börsen.

Trine - Fördelar och nackdelar

Trine – De tre delarna

Trines affärsidé bygger på att förmedla kapital från investerare till projekt som gör skillnad – både miljömässigt, affärsmässigt och socialt. Det sker via följande process.

Låntagare

I både Asien och Afrika är möjligheten att utnyttja solenergin mycket stor. Organisationer och företag kan därför låna pengar till solenergianläggningar och betala av dessa lån under ett par år. Låntagarna vänder sig till Trine som granskar projekten innan de godkänner lånen.

Trine

Trine presenterar projektet på deras hemsida. Detta både gällande finansiella termer samt vilken skillnad som projektet kan göra. Det kan även framgå om maskinparken används som pant för lånen eller inte.

Långivare

Långivare är investerare som vill låna ut sitt kapital. De går in på Trines plattform och ser vilka lån som för tillfället är öppna för finansiering. Pengar kan sättas in med Trustly och sedan investeras i belopp från 1000 kronor per projekt.

Fördelar och nackdelar

I en recension av Trine anges ett flertal fördelar och nackdelar med denna investering. Dessa återges nedan.

Fördelar

Miljö – Gör en investering som gör en positiv inverkan på miljöarbetet. Främja solenergin och utbyggnaden av den.

Avkastning – Att låna ut sina pengar ger en stabil ränteintäkt år efter år. Detta helt utan att följa utvecklingen på börsen. Avkastningen brukar vara 6 – 8 % vilket kan liknas med genomsnittligt börsår. Det kan alltså liknas med att investera i företagskrediter men med ett ”godare” syfte.

Transparens – Man kan själv välja vilka projekt man vill investera i. Det framgår även exakt ränta och amortering vid återbetalning från dem.

Riskfördelning – Välj 10 projekt och investera 1000 kronor i vardera. På detta sätt skapas en mindre risk till god avkastning.

Nackdelar

Valutarisken – Hos Trine sker alla investeringar i Euro. Vid insättning växlas därför SEK till EURO. Det innebär att investeringen utsätts för valutarisk.

Med tanke på att SEK kan ändras 5 – 10 % mot EURO på bara några år innebär det att hela avkastningen kan ”gå förlorad” om SEK tappar mot EURO under låneperioden.

Långsiktighet – Det går inte att sälja lånen till någon annan användare. Det kommer därmed dröja hela löptiden innan hela beloppet har återbetalats.

I vissa fall kan det alltså dröja flera år utan att möjligheten finns att få tillgång till kapitalet i förskott.

Räntenivån – En ränta på 6 – 8 % kan tyckas vara lockande. Men avkastning ska alltid ställas mot den riskfria räntan.

Om det går att få 4,5% i ränta på ett fasträntekonto under 1 år och Trine samtidigt erbjuder lån med 6% avkastning kan man fundera på om den höjda avkastningen verkligen speglar den betydligt högre risken…