Så fungerar Bull- and Bearcertifikat

Att handla Bull- eller Bearcertifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot en råvara, ett index eller annan finansiell tillgång. Bland annat går det att gå lång eller kort samt handla med olika nivå på hävstång. Däremot är det viktigt att förstå dessa certifikats urholkningseffekt!

Certifikat med underliggande tillgång

Ett certifikat är ett värdepapper som följer en specifik tillgångs värdeutveckling. I denna text kommer exempel tas med certifikat med olja som underliggande tillgång. Det finns däremot hundratals olika tillgångar som kan handlas i dessa certifikat.

I korthet innebär det att om olja går upp 1% kommer certifikatet gå upp 1%. Detta borträknat den hävstång som den handlas med.

Gå kort eller lång

Bullcertifikat handlas lång, dvs. ökar i värde när underliggande tillgången ökar i värde.

Bearcertifikat handlas kort, dvs. ökar i värde när underliggande tillgången minskar i värde.

En person som tror att dagsaktuellt oljepris kommer att falla kan ta en position med ett Bearcertifikat. Faller priset med 5 % kommer värdet på detta värdepapper istället gå upp 5 %. Detta multiplicerat med hävstången – se nästa rubrik.

Handlas alltid med hävstång

Bull- och Bear handlas alltid med inbyggd hävstång. Med hävstången går det därmed att öka risken, och möjligheten. Om samma person känner sig mycket säker på att olja kommer att falla i värde kanske en position tas med x6 i hävstång. Skulle priset sedan falla 5 % kommer personen att uppnått en vinst på 30 % av investerat kapital.

Men det innebär även en förhöjd risk. Skulle exempelvis hävstång på x10 användas och priset går ner 10% – så är certifikatet värdelöst. Dessutom finns risken i en urholksningseffekt – se nästa rubrik.

Urholkningseffekt

Bull- och Bearcertifikat handlas med daglig hävstång. Det betyder att den dagliga rörelsen multipliceras med hävstången varpå dess värdeutveckling beräknas. Därefter ”nollställs” hävstången och beräknas på nytt kommande dag. Det innebär i realitet att tillgångar med hög volatilitet skapar en urholkningseffekt.

Detta är något som tabellen och graferna visar nedan (från Avanza).

Det som sker är alltså följande:

Du har tre certifikat. Ett som följer olja exakt, ett x5 Bull och ett x5 Bear.

Första dagen går oljepriset upp 3 % vilket alltså innebär att Bull går upp 15 % och Bear går ner 15%. Över en enda dag följs alltså effekten av hävstången den underliggande procentuella ändringen tydligt.

Men andra dagen kommer den procentuella förändringen att utgå från nya nivåer. Därmed kommer procentuella nedgångar slå hårt. Kortfattat slår nedgångar hårdare (med daglig hävstång) än vad nedgångar gör. Detta utifrån att procentuell förändring beräknas på startbeloppet.

Som visas i tabellen så har oljepriset gått upp och ner under ett par dagar och landar, efter fem dagar, på exakt samma nivå som på första dagen. Den som hållit ett certifikat utan hävstång har inte förlorat en krona. Den som istället valt använda Bull- eller Bear har gjort en förlust på 6,9 % respektive 10,1 %.  Bull- och Bear passar därmed på marknader som inte är volatila – eller vid handel under en enda dag.