Norsk bank lånar ut mest pengar

I Sverige finns en rad olika aktörer som erbjuder privatlån. Allt från de fyra största bankerna till klädkedjor eller rena låneinstitut. I och med att efterfrågan är stor har även en rad olika varianter på privatlån lanserats. Det finns företag som specialiserat sig på att låna ut pengar till de med betalningsanmärkning medan andra inte accepterar denna anmärkning alls. Andra företag erbjuder lån från någon enstaka tusenlapp upp till 20.000kr. Samtidigt som ytterligare kreditinstitut har som lägsta gräns 20.000kr men istället har en betydligt högre högsta gräns.

Den som vill ta ett lån bör därmed inte bara fokusera på att få ett lån med låg ränta. Det handlar även om att hitta det lån som passar utifrån ett flertal andra aspekter.

Största privatlånet

Ser man enbart till summan är gränsen för privatlån 350.000kr i Sverige. Detta om man enbart ser på de företag som är helt svenska. Men det finns även andra aktörer på den svenska marknaden. Därigenom erbjuds även högre belopp. Det norska företaget Bank Norwegian har etablerat sig starkt i Sverige och mycket kan bero på att de erbjuder ett större belopp än alla andra banker. Bank Norwegian har valt att sätta den övre gränsen på 400.000kr.

Vid en första anblick kan det se ut som att det inte är någon större skillnad men procentuellt är det mer än 10% mera i lånebelopp.

Den som vill ta ett så stort privatlån som möjligt kan därmed teckna ett lån hos Bank Norwegian. Ansökan går snabbt och pengarna betalas i sådant fall ut efter några dagar. Eller som man skulle ha sagt på norska, det är ett forbrukslån på dagen.

Bäst ränta?

Vad som är viktigast för de som tar ett privatlån varierar. För vissa är det att få ett så stort lån som möjligt och då bör man vända sig till en aktör som har de större beloppen. Men självklart spelar även räntan in. Gällande räntenivå har de allra flesta banker samma regler. Räntan är individuell och rörlig. Med det menas att räntan sätts utifrån den ekonomiska situation som låntagaren för tillfället befinner sig i. Genom att ha bra ekonomi kommer man även att erbjudas ett lån med låg ränta. Ett exempel kan vara att man inte har andra lån eller att lånet tecknas tillsammans med någon annan. Med rörlig menas att räntan kan ändras över tid.