”Luddig” gräns mellan smålån och större lån

För bara 10 år sedan fanns en glasklar skillnad mellan smålån, privatlån och bolån. Smålån, eller smslån som de då främst kallades, lanserades i Sverige år 2006. Det gick då att låna maximalt några tusenlappar och dessa skulle sedan återbetalas inom en månad. Låneformen kom från USA där lånen går under namnet ”Payday-Loan”. Detta utifrån att de i början skulle återbetalas kommande löningsdag.

Smålånen kännetecknades alltså av små summor och de korta amorteringstiderna. Men även av att de är betydligt lättare att få än privatlånen. Från början fanns inte alls samma krav som idag gällande kreditprövning just eftersom det var så små belopp som lånades ut. Det blev även vanligt att erbjuda ”gratis lån”. Det innebär att lånet är utan ränta och avgifter och därmed helt gratis.

Genom att erbjuda detta lockade man till sig nya låntagare samtidigt som det inte fanns krav på kreditprövning på lån utan någon avgift eller ränta. I det förslag som idag (juli 2017) ligger för komman snabblånelag är ett av förslagen att kreditprövning alltid måste ske – oavsett om lånet är gratis.

Rörelser på lånemarknanden

Ser man på privatlånen så hade de även en tydlig definition. Det var nästan uteslutande lån där betalningsanmärkningar inte godkändes hos låntagaren och lån på absolut minst 10.000kr eller 20.000kr. Lånen tecknades för konsumtion ex. bilar, båtar, resor osv.

Nu blir gränserna allt mer otydliga

Under de år som smålånen funnits i Sverige har de ändrats betydligt. Detta både för att möta ny lagstiftning och möta kundernas behov. Samtidigt har även bolånen ändrats med både amorteringskrav och bolånetak (85% belåningsgrad).

Företag som erbjuder privatlån har både sneglat neråt (mot smålånen) och uppåt (mot bolånen) vilket gör att de kommit in på deras marknader.

Idag kan man teckna ett ”smålån” på 40.000kr. Samma summa går det att teckna ett privatlån på. Eller ett bolån…

Samtidigt har kraven kring bolånen skapat en situation då allt fler väljer att teckna privatlån för att ha råd med en bostad. Inte sällan marknadsförs till och med privatlån med att de kan användas till bostadsköp.

Smålånen rör sig mot privatlån. Privatlånen rör sig mot både smålån och bolån. Detta medan bolånen allt tydligare blir reglerade och svåra att teckna. En sak är i alla fall säker – lånemarknaden är på väg att förändras tydligt.