Kontorslokaler – en stor kostnad?

I storstäderna så som Göteborg, Stockholm och Malmö är priserna på kontor betydligt högre än på småorter. Men samtidigt får man en rad fördelar av att vara nära kunder, leverantörer och samarbetspartners. För de som söker kontor i Göteborg finns det ändå vissa vägar att gå för att pressa priset.

Steg ett är att fundera på hur centralt man har behov av att vara. Är det nödvändigt att ha ett kontor mitt i centrala Göteborg eller kan man ha det i utkanten av staden? Detta är den faktor som generellt avgör priset mest på kontoret.

Steg två är att fundera över hur litet man klarar sig på. Hur många kvadrat man behöver och hur många kvadrat man vill ha är inte alltid samma sak så det gäller att hitta ett mellanläge. Kanske kan kontoret enbart vara som kontor medan lagring och förvaring sker på ett annat ställe?

Steg tre är att dela kontor med andra. I Göteborg finns det gott om kontorslandskap där flera företag samsas under samma tak. Ett genialt sätt att pressa priset då man är många företag som delar på matsal, vilorum och andra rum som kan behövas. Många av dessa kontorslösningar har även gemensam receptionist. Att välja att ha ett kontor i ett sådant delat kontorslandskap innebär inte bara lägre kostnader utan kan även vara positivt utifrån att man skapar nya kontakter med andra företagare. Detta sådana som kan bli blivande kunder likväl de som man kan genomföra gemensamma projekt med.

Steg fyra är att minimera kontorsarbetet. Ju mindre tid på kontoret man har desto mindre kontorsyta behövs. Med molntjänster och konstant uppkoppling är kontoret ”på fickan” för många företagare. I detta fall behövs inte något kontor alls eller i alla fall enbart en mycket liten plats där man kan ”tanka ur” mobiler, surfplattor och annat efter en dag på fältet.

Steg fem är att jämföra priser, vara insatt i vad som är prisvärt och hela tiden hålla sig uppdaterad på vilka kontor som är lediga i Göteborg. Detta kan helt eller delvis ske på kontorslokaler.se.