Investera i olja?

Olja är en unik råvara. En råvara som inte bara omsätter miljarder dagligen på råvaruhandeln utan som även skapar debatt, politiska ställningstaganden och konflikter. Samtidig är det en av de råvaror vi är allra mest beroende av genom att oljan är basen i drivmedel, plastprodukter och en rad kemiska vätskor.

Investering i olja kan ske på flera olika sätt, vilka presenteras nedan.

Certifikat med hävstång

De som vill ta en hög risk kan välja att handla med certifikat med hävstång. Bland dessa finns exempelvis Bear Olja X5 samt Bull Olja X5. Det första certifikatet kommer att öka 50% i värde om en så liten värdeförändring som 10% sker på oljan nedåt. Den andra stiger med samma summa om värdet på olja stiger 10%.

Med hävstång får man alltså ut en stor vinst i förhållande till underliggande råvaras förändring. Genom att bevaka oljepriset på börsen och hitta tillfällen då man själv tror att oljepriset kommer ändras på relativt kort sikt kan därmed stora vinster (eller förluster) ske.

Oljecertifikat

Ett klassiskt oljecertifikat följer rörelserna i oljepriset. Dessa kan köpas via banker och värdepappersmäklare. Bland oljecertifkat finns även de som ger motsatt effekt. Går oljepriset ner 1% så går certifikatet upp lika mycket i värde.

Råvarufonder

En fond består av ett flertal olika aktier. En råvarufond består därmed av aktier från företag inom råvaruindustrin. Det kan därmed innebära att investering sker i företag inom bland annat guld-, vete- och oljeindustrin. Vill man ha högre exponering mot just olja bör de olika råvarufonderna granskas utifrån deras investeringspolicy. Det finns exempelvis råvarufonder som av etiska skäl inte alls investerar i just olja.

Aktier

Genom att köpa aktier i företag inom oljebranschen kan man själv välja inriktning, risk och bransch. Till viss del påverkas aktiernas värde av förändringar i oljepriset men här kan även andra faktorer påverka så som förväntningar på företagsledningen, alternativa energikällors framfart samt vad företaget har för produkter eller tjänster.