Factoring – Öka likviditeten

Med factoring menas att ett företag överlåter en faktura till en bank eller ett finansbolag. För detta får företaget visserligen betala en viss summa (oftast en viss procent av fakturabeloppet) men i gengäld får man flera fördelar tillbaka.

Det vanligaste är fakturaköp vilket alltså betyder att finansbolaget köper fakturan. Men det finns även möjlighet till att belåna en faktura och på så vis få loss pengar.

Det finns framförallt två orsaker till att företag använder sig av tjänsten factoring.

För det första handlar det om likviditet. Små företag har inte alltid möjligheten att ligga ute med stora summor under en viss period. Har man exempelvis sålt en stor mängd produkter minskas lagret och man behöver köpa in fler från sin leverantör. Men kunden, som vill betala med faktura, har ju 30 dagar på sig att betala.

Med andra ord har företaget svårt att köpa in nya varor innan pengarna kommit in. Det finns även andra scenario men poängen är alltid att pengar blir låsta. Istället kan då företaget sälja sin faktura till ett finansbolag – s.k. factoring.  Man kanske får betala 2% av fakturabeloppet men då har man pengarna istället inom en eller två dagar. För man ska komma ihåg att låg likviditet är lika farligt som tappade kunder.

Den andra orsaken är säkerheten. Om ett jobb genomförs eller produkter säljs kan man som företagare aldrig vara säker på att kunden kommer betala. Istället för att ta den risken låter man finansföretaget ta den risken. Företagaren säljer fakturan och får sina pengar. Sedan ligger allt ansvar på finansbolagets bord. Skulle inte kunden betala så är det finansbolaget som får skicka påminnelsebrev och eventuellt koppla in inkasso.

Med dessa två fördelar är det allt fler företag som ser factoring som en självklar del i deras affärsverksamhet.