Ekonomiska värden på spel när myggen försvinner

Under många år har myggproblemen varit mycket stora i områden kring Dalälvens södra delar. Flera orter som annars blomstrat upp på sommaren har fått se mängden turister minska kraftigt. Detta i sin tur har minskat arbetstillfällen och påverkat bygder ekonomiskt. Det har inte räckt med myggmedel på kroppen, myggfälla inomhus och starkare myggfångare utomhus för att få bort de blodsugande insekterna. Antalet har varit för stort och detta blev till och med en fråga för riksdagen då politiker i en motion önskade att få bespruta området för att minska beståndet.

En analys genomfördes, och presenterades 2013, som visade på att de samhällsekonomiska kostnaderna för myggproblemen var extremt stor. I undersökningar visade det sig även att de som bodde i dessa områden var beredda att gemensamt betala 240-480 miljoner per år för att få bort sommarplågan.

Med både invånarnas stora vilja, en organisation som kämpade för besprutning, forskning som visade den ekonomiska fördelen samt att frågan kom upp på riksnivå lyckades man få igenom besprutningen. Men forskare visade även att det var andra saker som låg bakom det höga myggbeståndet. Det räckte alltså inte bara att jobba på en front.  Bland annat var följande två orsaker till myggproblemen.

  • Älvängarna måste brukas för att minska mängden mygglarver
  • Ha kontroll på vattennivåerna för att på så vis inte skapa ”översvämningsmyggor”

Det slutade med att Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland, Uppsala och Dalarna började driva ett eget projekt som gick under namnet ”Myggstrategi”. Målet var att hitta en ekonomisk och ekologisk lösning på problemet. För det handlar ju inte bara om pengar utan även om att inte bespruta och förstöra miljön för mycket.

Man har alltså arbetet på flera fronter och resultatet är att idag är det extremt mycket mindre mygg än tidigare.  Nu ska det väll tilläggas att myggen inte helt är borta. De finns på alla platser i Sverige och även i dessa områden. Men mängden är kraftigt reducerat så nu kanske det räcker med en elektrisk myggfälla på uteplatsen för att man ska kunna njuta av kaffet i solnedgången. Något som inte varit möjligt på länge.