”Luddig” gräns mellan smålån och större lån

För bara 10 år sedan fanns en glasklar skillnad mellan smålån, privatlån och bolån. Smålån, eller smslån som de då främst kallades, lanserades i Sverige år 2006. Det gick då att låna maximalt några tusenlappar och dessa skulle sedan återbetalas inom en månad. Låneformen kom från USA där lånen går under namnet ”Payday-Loan”. Detta utifrån att de i början skulle återbetalas kommande löningsdag.

Smålånen kännetecknades alltså av små summor och de korta amorteringstiderna. Men även av att de är betydligt lättare att få än privatlånen. Från början fanns inte alls samma krav som idag gällande kreditprövning just eftersom det var så små belopp som lånades ut. Det blev även vanligt att erbjuda ”gratis lån”. Det innebär att lånet är utan ränta och avgifter och därmed helt gratis.

Genom att erbjuda detta lockade man till sig nya låntagare samtidigt som det inte fanns krav på kreditprövning på lån utan någon avgift eller ränta. I det förslag som idag (juli 2017) ligger för komman snabblånelag är ett av förslagen att kreditprövning alltid måste ske – oavsett om lånet är gratis.

Rörelser på lånemarknanden

Ser man på privatlånen så hade de även en tydlig definition. Det var nästan uteslutande lån där betalningsanmärkningar inte godkändes hos låntagaren och lån på absolut minst 10.000kr eller 20.000kr. Lånen tecknades för konsumtion ex. bilar, båtar, resor osv.

Nu blir gränserna allt mer otydliga

Under de år som smålånen funnits i Sverige har de ändrats betydligt. Detta både för att möta ny lagstiftning och möta kundernas behov. Samtidigt har även bolånen ändrats med både amorteringskrav och bolånetak (85% belåningsgrad).

Företag som erbjuder privatlån har både sneglat neråt (mot smålånen) och uppåt (mot bolånen) vilket gör att de kommit in på deras marknader.

Idag kan man teckna ett ”smålån” på 40.000kr. Samma summa går det att teckna ett privatlån på. Eller ett bolån…

Samtidigt har kraven kring bolånen skapat en situation då allt fler väljer att teckna privatlån för att ha råd med en bostad. Inte sällan marknadsförs till och med privatlån med att de kan användas till bostadsköp.

Smålånen rör sig mot privatlån. Privatlånen rör sig mot både smålån och bolån. Detta medan bolånen allt tydligare blir reglerade och svåra att teckna. En sak är i alla fall säker – lånemarknaden är på väg att förändras tydligt.

Norsk bank lånar ut mest pengar

I Sverige finns en rad olika aktörer som erbjuder privatlån. Allt från de fyra största bankerna till klädkedjor eller rena låneinstitut. I och med att efterfrågan är stor har även en rad olika varianter på privatlån lanserats. Det finns företag som specialiserat sig på att låna ut pengar till de med betalningsanmärkning medan andra inte accepterar denna anmärkning alls. Andra företag erbjuder lån från någon enstaka tusenlapp upp till 20.000kr. Samtidigt som ytterligare kreditinstitut har som lägsta gräns 20.000kr men istället har en betydligt högre högsta gräns.

Den som vill ta ett lån bör därmed inte bara fokusera på att få ett lån med låg ränta. Det handlar även om att hitta det lån som passar utifrån ett flertal andra aspekter.

Största privatlånet

Ser man enbart till summan är gränsen för privatlån 350.000kr i Sverige. Detta om man enbart ser på de företag som är helt svenska. Men det finns även andra aktörer på den svenska marknaden. Därigenom erbjuds även högre belopp. Det norska företaget Bank Norwegian har etablerat sig starkt i Sverige och mycket kan bero på att de erbjuder ett större belopp än alla andra banker. Bank Norwegian har valt att sätta den övre gränsen på 400.000kr.

Vid en första anblick kan det se ut som att det inte är någon större skillnad men procentuellt är det mer än 10% mera i lånebelopp.

Den som vill ta ett så stort privatlån som möjligt kan därmed teckna ett lån hos Bank Norwegian. Ansökan går snabbt och pengarna betalas i sådant fall ut efter några dagar. Eller som man skulle ha sagt på norska, det är ett forbrukslån på dagen.

Bäst ränta?

Vad som är viktigast för de som tar ett privatlån varierar. För vissa är det att få ett så stort lån som möjligt och då bör man vända sig till en aktör som har de större beloppen. Men självklart spelar även räntan in. Gällande räntenivå har de allra flesta banker samma regler. Räntan är individuell och rörlig. Med det menas att räntan sätts utifrån den ekonomiska situation som låntagaren för tillfället befinner sig i. Genom att ha bra ekonomi kommer man även att erbjudas ett lån med låg ränta. Ett exempel kan vara att man inte har andra lån eller att lånet tecknas tillsammans med någon annan. Med rörlig menas att räntan kan ändras över tid.

Ekonomiska värden på spel när myggen försvinner

Under många år har myggproblemen varit mycket stora i områden kring Dalälvens södra delar. Flera orter som annars blomstrat upp på sommaren har fått se mängden turister minska kraftigt. Detta i sin tur har minskat arbetstillfällen och påverkat bygder ekonomiskt. Det har inte räckt med myggmedel på kroppen, myggfälla inomhus och starkare myggfångare utomhus för att få bort de blodsugande insekterna. Antalet har varit för stort och detta blev till och med en fråga för riksdagen då politiker i en motion önskade att få bespruta området för att minska beståndet.

En analys genomfördes, och presenterades 2013, som visade på att de samhällsekonomiska kostnaderna för myggproblemen var extremt stor. I undersökningar visade det sig även att de som bodde i dessa områden var beredda att gemensamt betala 240-480 miljoner per år för att få bort sommarplågan.

Med både invånarnas stora vilja, en organisation som kämpade för besprutning, forskning som visade den ekonomiska fördelen samt att frågan kom upp på riksnivå lyckades man få igenom besprutningen. Men forskare visade även att det var andra saker som låg bakom det höga myggbeståndet. Det räckte alltså inte bara att jobba på en front.  Bland annat var följande två orsaker till myggproblemen.

  • Älvängarna måste brukas för att minska mängden mygglarver
  • Ha kontroll på vattennivåerna för att på så vis inte skapa ”översvämningsmyggor”

Det slutade med att Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland, Uppsala och Dalarna började driva ett eget projekt som gick under namnet ”Myggstrategi”. Målet var att hitta en ekonomisk och ekologisk lösning på problemet. För det handlar ju inte bara om pengar utan även om att inte bespruta och förstöra miljön för mycket.

Man har alltså arbetet på flera fronter och resultatet är att idag är det extremt mycket mindre mygg än tidigare.  Nu ska det väll tilläggas att myggen inte helt är borta. De finns på alla platser i Sverige och även i dessa områden. Men mängden är kraftigt reducerat så nu kanske det räcker med en elektrisk myggfälla på uteplatsen för att man ska kunna njuta av kaffet i solnedgången. Något som inte varit möjligt på länge.