Skillnaden mellan option och termin

På finansmarknaderna är derivatinstrument som optioner och terminer centrala verktyg för både spekulation och riskhantering. Denna artikel syftar till att visa de grundläggande skillnaderna mellan optioner och terminer, kompletterat med exempel för att illustrera deras praktiska tillämpningar. Vad är en option? En option är ett finansiellt derivat som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (i fallet med en

» Läs mer

Globalfond med hävstång

Investeringar i globalfonder har blivit ett populärt sätt för sparare att diversifiera sina portföljer över geografiska gränser. I takt med att marknaderna blir allt mer sammanflätade, erbjuder globala indexfonder en unik möjlighet att ta del av världsekonomins tillväxt. En sådan fond som väckt intresse är Nordnet Global Index 125, en fond som inte bara speglar den globala marknadens rörelser utan

» Läs mer

Så fungerar Bull- and Bearcertifikat

Att handla Bull- eller Bearcertifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot en råvara, ett index eller annan finansiell tillgång. Bland annat går det att gå lång eller kort samt handla med olika nivå på hävstång. Däremot är det viktigt att förstå dessa certifikats urholkningseffekt! Läs mer om investeringsalternativet! Certifikat med underliggande tillgång Ett certifikat är ett värdepapper

» Läs mer

Investera i olja?

Olja är en unik råvara. En råvara som inte bara omsätter miljarder dagligen på råvaruhandeln utan som även skapar debatt, politiska ställningstaganden och konflikter. Samtidig är det en av de råvaror vi är allra mest beroende av genom att oljan är basen i drivmedel, plastprodukter och en rad kemiska vätskor. Investering i olja kan ske på flera olika sätt, vilka

» Läs mer

Att börja handla med binära optioner

Binära optioner har blivit mycket populärt, som ett alternativt finansiellt instrument, hos både privatpersoner och större investerare. Att investera i detta innebär att man tar en betydligt större risk än vid köp av exempelvis aktier. Samtidigt är chansen att man får betydligt större avkastning mycket större. Som vanligt följer alltså investeringen den klassiska formeln där risken följer eventuell avkastning. För

» Läs mer