Aktiebolag som företagsform

Det som kanske främst kännetecknar ett aktiebolag är att ägarna har ett mycket begränsat personligt ansvar för verksamhetens ekonomi. Det enda som en ägare av aktierna kan förlora är i princip sitt kapital som redan har förts in i bolaget.

Aktieägarnas ansvar och företagets ledning ska dock inte blandas ihop när det kommer till ansvar. En VD, till exempel, har ett ansvar som sträcker sig längre än det som aktieägarna har.

Juridisk person

Något man ofta hör i samma mening som begreppet aktiebolag, är juridisk person. Ett aktiebolag är just en juridisk person, och kan därmed vara en part i domstolsprocess till exempel. En juridisk person kan också äga tillgångar, skriva under avtal, anställa och bli skuldsatt.

Ett aktiebolag styrs av en ledning, kallat styrelse, samt dess VD. Även utsedda firmatecknare kan företräda bolaget. Till följd av en ställningsfullmakt, kan också en anställt inom bolaget företräda det.

Skattesubjekt

Normalt sett är ett aktiebolag ett eget skattesubjekt, vilket är skyldigt att skatta för sina vinster och deklarera sina inkomster. Till skillnad från en egenföretagare med en enskild firma, är därför ett aktiebolags och dess ägares ekonomi tydligt åtskilda.

Även i minsta möjliga aktiebolag, räknas man som anställd, även om den ägs av samma person. En av ägarna som arbetar i aktiebolaget kan därför ta ut lön som beskattas som för vilken annan anställd som helst.

Om någon närstående till en ägare anställs i verksamheten, krävs det att lönen som betalas ut till denne är marknadsmässig. Det här i syfte att undvika så kallad olovlig skatteplanering.

Ägarna kan däremot ta ut vilken lön de så önskar. Uttaget styrs inte av vad som anses vara marknadsmässigt eller inte. Ägarna har även möjlighet att ta aktieutdelningen av vinsten som bolaget gör.

För fåmansföretag gäller dock lite andra regler. I många fall är det för dem mer gynnsamt skattemässigt, att ta ut lönen som utdelning av aktierna.

Privat eller publikt aktiebolag

I många länder skiljer man på aktiebolag som är privata eller publika. Det här förekommer främst i Europa, och det innebär en del skillnader om det är privat eller publikt.

Till exempel är det endast publika aktiebolag som har tillåtelse att sälja sina aktier till allmänheten, eller att notera dem på en aktiebörs.

Sociala medier – Tips för företagare

För de allra flesta företag idag är internet en viktig marknadsföringskanal. Att nämna internet som marknadsföringskanal är väldigt brett, och det innefattar bland annat stora sociala plattformar, inte minst Facebook och Instagram.

Att ha en bra sida på Facebook eller ett genomarbetat konto på Instagram, blir allt viktigare och viktigare för företag idag. När du som entreprenör bygger dina sociala medier, finns det en del saker att ha i åtanke. Här kommer ett par tips på hur du kan förbättra ditt flöde.

Posta innehåll med kvalitet

Det här är inte minst viktigt när det kommer till bilder och framförallt då Instagram. Intagram är som bekant en plattform som baseras just på bilder. När användare kollar runt i flödet är de ofta bortskämda med riktigt snygga och genomarbetade bilder.

Av den här anledningen vill du som företagare inte vara sämre. Får bilden många likes kommer den också att uppmärksammas mer, samtidigt som du både behåller och får nya följare.

Konkreta tips är att undvika lågupplösta bilder och jobba med ljuset och färgerna. Om bilderna inte är snygga, undvik att posta dem helt enkelt.

Sociala nätverk

Var inte för säljande i flödet

Uppdaterar du sidan väldigt ofta, och dessutom gör det med ren reklam eller med säljande budskap, kan det avskräckarna följarna. Det här gäller både Facebook, Instagram och egentligen alla större sociala plattformar.

Publicerar du istället inlägg med intressant innehåll kommer du att bygga upp ett förtroende hos de som gillar din sida eller följer ditt Instagramkonto. Så småningom kommer det här leda till fler följare eller likes och därmed i längden även stärka ditt varumärke.

Posta inte flera inlägg samtidigt

Att posta flera inlägg samtidigt, vare sig det gäller uppdateringar på Facebook, bilder på Instagram eller texter på Twitter, kommer med stor sannolikhet leda till att följarna blir avskräckta.

Många som använder sig av de här sociala medierna är väldigt måna om sitt flöde, och i värsta fall kan det leda till att ditt företags konto/sida avföljs. Någon enstaka gång kommer troligtvis inte att orsaka någon större skada – men upprepas det kan det upplevas som spam, något som sänker trovärdigheten hos ditt konto eller din sida.

 

Termer kopplade till bokföring

Bokföringen kan för många nya företagare kännas ganska krånglig och svår att hålla koll på. Det är viktigt att hålla bokföringen organiserad och lätt överskådlig, är det ett Aktiebolag så måste det ske med hjälp av en revisor.

Att bokföra är bra – inte endast på grund av att Skatteverket kräver det – utan även för att du som företagare överskådligt kan se hur det går för ditt företag. Att utnyttja en bokföringsbyrå kan vara till stor nytta, även för ett mindre företag.

Med hjälp av ett väl organiserat underlag kan du lättare styra din verksamhet åt det håll du vill. Som ny företagare är det dock inte ovanligt att känna oro inför bokföringen. Det finns en hel del begrepp och termer som kan vara svåra att förstå.

Skattekonto

Alla svenska företagare har ett skattekonto hos Skatteverket. Det är dit som du bland annat betalar in momsdeklarationer och arbetsgivardeklarationer. Hur ofta du betalar in och deklarerar beror, delvis, på hur du har valt att göra.

Vissa väljer till exempel att momsdeklarera en gång om året, andra en gång i kvartalet, medan en del gör det varje månad. Delvis är upp till var och en att välja det som känns smidigast för en. Enkelt förklarat, utan att gå in på detaljer, så ju större omsättning företaget har ju oftare måste redovisning skickas in.

När du har gjort en momsdeklaration, efter uppgifterna i din bokföring, är det på skattekontot du kommer se ifall du har moms kvar att betala, eller om du har betalat in för mycket. Har du moms kvar att betala in till Skatteverket, läggs en kostnadsränta på summan du är skyldig. Har du däremot pengar att hämta ut, läggs istället en intäktsränta.

Periodisering

När man talar om begreppet periodisering, syftar man på att omvandla utgifter och inkomster till kostnader och intäkter. Först kan det vara bra att reda ut skillnaden mellan dem:

  • Intäkter / inkomster – Intäkter är i de flesta fall detsamma som inkomster, men i vissa fall kan de skilja sig åt. Ett exempel är om du har levererat någonting men ännu inte skickat fakturan till kunden – då räknas det som intäkt. Inkomsterna kommer ju dock när kunden har betalat fakturan.
  • Utgifter / Kostnader – Skillnaderna mellan de här två begreppen är för de flesta inte helt självklara. Det man kan säga är dock att kostnader är värdet av förbrukade resurser. Utgifter kan däremot beskrivas som alla kontanta betalningar, sås om för löner, inköp av maskiner eller lokalhyra. Utgifter är därmed värdet av anskaffade resurser.

Kontorslokaler – en stor kostnad?

I storstäderna så som Göteborg, Stockholm och Malmö är priserna på kontor betydligt högre än på småorter. Men samtidigt får man en rad fördelar av att vara nära kunder, leverantörer och samarbetspartners. För de som söker kontor i Göteborg finns det ändå vissa vägar att gå för att pressa priset.

Steg ett är att fundera på hur centralt man har behov av att vara. Är det nödvändigt att ha ett kontor mitt i centrala Göteborg eller kan man ha det i utkanten av staden? Detta är den faktor som generellt avgör priset mest på kontoret.

Steg två är att fundera över hur litet man klarar sig på. Hur många kvadrat man behöver och hur många kvadrat man vill ha är inte alltid samma sak så det gäller att hitta ett mellanläge. Kanske kan kontoret enbart vara som kontor medan lagring och förvaring sker på ett annat ställe?

Steg tre är att dela kontor med andra. I Göteborg finns det gott om kontorslandskap där flera företag samsas under samma tak. Ett genialt sätt att pressa priset då man är många företag som delar på matsal, vilorum och andra rum som kan behövas. Många av dessa kontorslösningar har även gemensam receptionist. Att välja att ha ett kontor i ett sådant delat kontorslandskap innebär inte bara lägre kostnader utan kan även vara positivt utifrån att man skapar nya kontakter med andra företagare. Detta sådana som kan bli blivande kunder likväl de som man kan genomföra gemensamma projekt med.

Steg fyra är att minimera kontorsarbetet. Ju mindre tid på kontoret man har desto mindre kontorsyta behövs. Med molntjänster och konstant uppkoppling är kontoret ”på fickan” för många företagare. I detta fall behövs inte något kontor alls eller i alla fall enbart en mycket liten plats där man kan ”tanka ur” mobiler, surfplattor och annat efter en dag på fältet.

Steg fem är att jämföra priser, vara insatt i vad som är prisvärt och hela tiden hålla sig uppdaterad på vilka kontor som är lediga i Göteborg. Detta kan helt eller delvis ske på kontorslokaler.se.

Factoring – Öka likviditeten

Med factoring menas att ett företag överlåter en faktura till en bank eller ett finansbolag. För detta får företaget visserligen betala en viss summa (oftast en viss procent av fakturabeloppet) men i gengäld får man flera fördelar tillbaka. Det vanligaste är fakturaköp vilket alltså betyder att finansbolaget köper fakturan. Men det finns även möjlighet till att belåna en faktura och på så vis få loss pengar.

Det finns framförallt två orsaker till att företag använder sig av tjänsten factoring.

För det första handlar det om likviditet. Små företag har inte alltid möjligheten att ligga ute med stora summor under en viss period. Har man exempelvis sålt en stor mängd produkter minskas lagret och man behöver köpa in fler från sin leverantör. Men kunden, som vill betala med faktura, har ju 30 dagar på sig att betala.

Med andra ord har företaget svårt att köpa in nya varor innan pengarna kommit in. Det finns även andra scenario men poängen är alltid att pengar blir låsta. Istället kan då företaget sälja sin faktura till ett finansbolag – s.k. factoring.  Man kanske får betala 2% av fakturabeloppet men då har man pengarna istället inom en eller två dagar. För man ska komma ihåg att låg likviditet är lika farligt som tappade kunder.

Den andra orsaken är säkerheten. Om ett jobb genomförs eller produkter säljs kan man som företagare aldrig vara säker på att kunden kommer betala. Istället för att ta den risken låter man finansföretaget ta den risken. Företagaren säljer fakturan och får sina pengar. Sedan ligger allt ansvar på finansbolagets bord. Skulle inte kunden betala så är det finansbolaget som får skicka påminnelsebrev och eventuellt koppla in inkasso.

Med dessa två fördelar är det allt fler företag som ser factoring som en självklar del i deras affärsverksamhet.