Investera i företagskrediter

Att investera i företagskrediter har blivit en alltmer populär alternativ investeringsform. Investeringsalternativet erbjuder investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer bortom traditionella aktie- och obligationsmarknader. En av aktörerna på den svenska marknaden som möjliggör detta är SaveLend, en plattform som förmedlar lån mellan låntagare och investerare. SaveLend: En introduktion SaveLend är en plattform som erbjuder investerare att direkt investera i företagskrediter.

» Läs mer

Factoring – Öka likviditeten

Med factoring menas att ett företag överlåter en faktura till en bank eller ett finansbolag. För detta får företaget visserligen betala en viss summa (oftast en viss procent av fakturabeloppet) men i gengäld får man flera fördelar tillbaka. Det vanligaste är fakturaköp vilket alltså betyder att finansbolaget köper fakturan. Men det finns även möjlighet till att belåna en faktura och

» Läs mer