Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en metod för att utvärdera och förutsäga framtida prisrörelser på finansmarknader genom att analysera historiska prisdata och handelsvolym. Denna analysform bygger på antagandet att all relevant information redan är inprisad i marknaden och att prisrörelser följer vissa mönster som kan upprepas över tid.  Teknisk analys skiljer sig från fundamental analys, som fokuserar på att utvärdera ett företags

» Läs mer