Belåna aktier – Vad är riskerna?

Ett sätt att öka sin avkastning på sitt aktiekapital är att belåna innehavet. Genom detta får man tillgång till nytt kapital som kan investeras i nya aktier. Därmed skapas en slags hävstångseffekt vilket gör att avkastningen kan bli relativt hög i förhållande till investerat kapital. Men det innebär även en risk som man bör vara medveten om.

Belåning – Överkurs

AktiekurserDet ska direkt sägas att belåning inte är något som rekommenderas för nybörjare inom aktiehandel. Lägg istället tid på att förstå aktiemarknaden och sätt dig in i om det är bäst för dig att handla aktier inom ett ISK eller via ett aktie- och fondkonto.

Aktieskola.se är en bra sida på nätet som med hjälp av pedagogiska filmer och texter förklarar hur man fördjupar sig inom aktiehandel. Efter att byggt upp erfarenhet kan belåning eventuellt utnyttjas.

BelåningRisken

När aktier belånas får detta ske upp till en viss nivå av aktiernas värde. Det kan exempelvis vara att belåningsgraden maximalt får vara 80% om det är aktier från Stockholmsbörsen som är säkerhet samt att belåningsgraden får vara max 40% om det handlar om aktier från Aktietorget. Dessa siffror är tagna från Avanza men kan alltså skilja mellan olika aktiemäklare.

Om en person har aktier till ett värde av 100.000kr får personen alltså maximalt låna 80.000kr. Dessa kan investeras i aktier så att personen sedan har aktier till ett värde av 180.000kr. Detta trots att man från början bara hade 100.000kr att investera.

Risken sitter främst i att aktierna kan minska i värde. Om detta sker ökar belåningsgraden. Detta eftersom belåningsgraden räknas ut genom att man tar lånad summa dividerat med säkerhetens värde. Men eftersom belåningsgraden aldrig får överstiga avtalad gräns måste nu aktieägaren agera. Antingen väljs att aktier säljs av för att därigenom få ned belåningsgraden. Detta sker i detta fall alltså till förlust.

Den andra vägen är att sätta in mer likvida medel på kontot och köpa fler aktier. Därmed ökar aktiernas totala värde och belåningsgraden går ner.

Väljer man att inte göra något alls kan aktiemäklaren tvångsinlösa aktierna för att få ner belåningsgraden. Detta mot en viss avgift.

För att minimera risken att behöva tvångsköpa/tvångssälja aktier bör man bara belåna aktierna så lite att man inte är i närheten av belåningsgränsen. Då har man även handlingsfrihet även om aktierna skulle falla rejält i värde. Men det finns alltså alltid en risk att man har ett lån med ränta som ska betalas samtidigt som man har aktier som sjunkit i värde delvis måste säljas av.