Att tjäna pengar på enkäter online

Studera hårtDet finns flera olika vägar att gå för att tjäna pengar online. Ett av dessa är att göra enkäter. Det är visserligen inte det arbete som ger högst betalt men det är så enkelt att vem som helst kan göra det och näst intill var och när som helst – Att göra det snabbt är en fördel – Annars blir timpenningen för låg, att hålla 1kr per minut är inga problem om man inte funderar för mycket, men det går att vara dubbelt så snabb. Att tjäna pengar på enkäter gör man på följande vis

För det första behöver man anmäla sig till företag som erbjuder dessa enkättjänster. Det finns en rad som vänder sig mot den svenska marknaden och däribland finns bland annat Åsiktstorget, Ipsos, SF och Aftonbladet. En del företag jobbar som mellanhand mellan större företag och de som har åsikter. Detta medan andra sköter sina enkäter helt själv så som exempelvis Aftonbladet.

Att registrera sig är alltid gratis och man behöver ofta inte fylla i mer än namn och mailadress. Ibland kan det även förekomma att man måste fylla i vissa uppgifter om sin boendeform eller intressen. Detta är då endast för att man ska få enkäter som passar sin profil så bra som möjligt. Man brukar dessutom få fylla i hur ofta man vill att enkäterna ska komma och det finns inte någon anledning att inte fylla i att man vill ha dem ofta.

När det finns en enkät att fylla i får man ett mail om detta. I mailet framgår det oftast hur många minuter som den beräknas ta och hur många kronor man får att genomföra den. Det kan exempelvis vara att man får 5kr för att göra en enkät som tar 10minuter. Men man ska komma ihåg att de minuter som anges är väl tilltagna. Första gångerna man gör enkäter kanske man ligger på denna siffra men efter tag har man lärt sig hur allt är uppbyggt och då går det på halva tiden. Efter varje enkät sätts pengar eller poäng in på personens konto.

Det är viktigt att kontrollera hur pengarna eller belöningarna betalas ut. Är det produkter skickas de hem till den adress som man angett vid registrering. Flyttar man behöver man alltså uppdatera detta. Är det pengar som betalas ut är det överlägset vanligast att dessa betalas ut till ett Paypal-konto. Att skaffa Paypal är gratis och är en digital plånbok. Från denna kan man sedan ta ut pengarna till eget bankkonto.

Kontorslokaler – en stor kostnad?

I storstäderna så som Göteborg, Stockholm och Malmö är priserna på kontor betydligt högre än på småorter. Men samtidigt får man en rad fördelar av att vara nära kunder, leverantörer och samarbetspartners. För de som söker kontor i Göteborg finns det ändå vissa vägar att gå för att pressa priset.

Steg ett är att fundera på hur centralt man har behov av att vara. Är det nödvändigt att ha ett kontor mitt i centrala Göteborg eller kan man ha det i utkanten av staden? Detta är den faktor som generellt avgör priset mest på kontoret.

Steg två är att fundera över hur litet man klarar sig på. Hur många kvadrat man behöver och hur många kvadrat man vill ha är inte alltid samma sak så det gäller att hitta ett mellanläge. Kanske kan kontoret enbart vara som kontor medan lagring och förvaring sker på ett annat ställe?

Steg tre är att dela kontor med andra. I Göteborg finns det gott om kontorslandskap där flera företag samsas under samma tak. Ett genialt sätt att pressa priset då man är många företag som delar på matsal, vilorum och andra rum som kan behövas. Många av dessa kontorslösningar har även gemensam receptionist. Att välja att ha ett kontor i ett sådant delat kontorslandskap innebär inte bara lägre kostnader utan kan även vara positivt utifrån att man skapar nya kontakter med andra företagare. Detta sådana som kan bli blivande kunder likväl de som man kan genomföra gemensamma projekt med.

Steg fyra är att minimera kontorsarbetet. Ju mindre tid på kontoret man har desto mindre kontorsyta behövs. Med molntjänster och konstant uppkoppling är kontoret ”på fickan” för många företagare. I detta fall behövs inte något kontor alls eller i alla fall enbart en mycket liten plats där man kan ”tanka ur” mobiler, surfplattor och annat efter en dag på fältet.

Steg fem är att jämföra priser, vara insatt i vad som är prisvärt och hela tiden hålla sig uppdaterad på vilka kontor som är lediga i Göteborg. Detta kan helt eller delvis ske på kontorslokaler.se.

Allt fler har inkomstförsäkring

Vid arbetslöshet kan A-kassan betala ut 80 % av den lön man tidigare haft. Men de har ett maxtak vilket gör att en person som blir arbetslös maximalt få ut ca 15.000 kronor i månaden. Med andra ord är det väldigt många löntagare i Sverige som inte får ut 80 % av sin inkomst. Detta beror till stor del på att gränsen för maxtaket hos A-kassan inte har höjts sedan 2002. Under denna period av prisindex ökat med 15 % samtidigt som medellönen har ökat med ca 40%. Det skydd som A-kassan kunde erbjuda 2002 är därmed inte alls lika mycket värt idag och det är enbart 10 % av alla löntagare som därmed kommer att få 80 % av sin lön vid arbetslöshet.

För att kompensera detta kan en inkomstförsäkring tecknas. Försäkringens funktion är att ge en kompletterande ersättning utöver A-kassans ersättning för att man på så vis ska få 80 % av sin lön. Dessa kan tecknas privat men ingår även ofta i kollektivavtalen. Enligt en sammanställning som Dagens Industri har gjort har antalet fackförbund som just har kollektiva inkomstförsäkringar ökat kraftigt. Dessutom har många förbund förbättrat villkoren i deras försäkringar under de senaste åren.

Tack vare att fackförbundet ger en automatisk inkomstförsäkring via medlemskapet innebär det att ca 1,8 miljoner löntagare faktiskt har ett kompletterande skydd. Är man osäker på om man har inkomstförsäkring bör fackförbundet kontaktas och om så inte är fallet kan privat inkomstförsäkring tecknas hos många försäkringsbolag.

Räkneexempel:

År 2002 fick en person ut 18 000 i lön efter skatt och samtidigt hade personen genomsnittliga utgifter på 15.000kr per månad. Skulle personen blivit arbetslös skulle A-kassan betalat ut 80 % av lönen men maximalt 15 000 efter skatt. I detta fall skulle personen fått 14 400 och alltså inte nått upp till maxtaken. Personen hade alltså inte något behov av inkomstförsäkring då maxtaket inte nåddes på A-kassans utbetalning. Dessutom skulle personen bara behövt minska sina utgifter med 600kr vilket är att dra ner på utgifterna 4 % för att få ekonomin att gå ihop.

I slutet av år 2013 hade den genomsnittliga lönen ökat med 41 % vilket skapar en lön på 25380kr. Blir samma person arbetslös idag nås taket i ersättningen hos A-kassan med lätthet. Personen får ut maxtaket vilket är ca 15.000kr. Helt plötslig ska man klara av en ekonomi där man får in 10.000kr mindre än vad man tidigare fått per månad.

Har utgifterna endast följt prisindex är dessa på 17250 vilket gör att de måste ner 2250kr vilket är drygt 13 % för att ekonomin ska gå ihop. Det är i detta fall som inkomstförsäkring skulle aktiverats och betalat ut så att personen fått hela 80 % av sin lön. Det är just förändringarna prisindex och ökade löner som har gjort att behovet av inkomstförsäkring ökat så markant.

Ekonomiska värden på spel när myggen försvinner

Under många år har myggproblemen varit mycket stora i områden kring Dalälvens södra delar. Flera orter som annars blomstrat upp på sommaren har fått se mängden turister minska kraftigt. Detta i sin tur har minskat arbetstillfällen och påverkat bygder ekonomiskt. Det har inte räckt med myggmedel på kroppen, myggfälla inomhus och starkare myggfångare utomhus för att få bort de blodsugande insekterna. Antalet har varit för stort och detta blev till och med en fråga för riksdagen då politiker i en motion önskade att få bespruta området för att minska beståndet.

En analys genomfördes, och presenterades 2013, som visade på att de samhällsekonomiska kostnaderna för myggproblemen var extremt stor. I undersökningar visade det sig även att de som bodde i dessa områden var beredda att gemensamt betala 240-480 miljoner per år för att få bort sommarplågan.

Med både invånarnas stora vilja, en organisation som kämpade för besprutning, forskning som visade den ekonomiska fördelen samt att frågan kom upp på riksnivå lyckades man få igenom besprutningen. Men forskare visade även att det var andra saker som låg bakom det höga myggbeståndet. Det räckte alltså inte bara att jobba på en front.  Bland annat var följande två orsaker till myggproblemen.

  • Älvängarna måste brukas för att minska mängden mygglarver
  • Ha kontroll på vattennivåerna för att på så vis inte skapa ”översvämningsmyggor”

Det slutade med att Länsstyrelsen i Gävleborg, Västmanland, Uppsala och Dalarna började driva ett eget projekt som gick under namnet ”Myggstrategi”. Målet var att hitta en ekonomisk och ekologisk lösning på problemet. För det handlar ju inte bara om pengar utan även om att inte bespruta och förstöra miljön för mycket.

Man har alltså arbetet på flera fronter och resultatet är att idag är det extremt mycket mindre mygg än tidigare.  Nu ska det väll tilläggas att myggen inte helt är borta. De finns på alla platser i Sverige och även i dessa områden. Men mängden är kraftigt reducerat så nu kanske det räcker med en elektrisk myggfälla på uteplatsen för att man ska kunna njuta av kaffet i solnedgången. Något som inte varit möjligt på länge.

Factoring – Öka likviditeten

Med factoring menas att ett företag överlåter en faktura till en bank eller ett finansbolag. För detta får företaget visserligen betala en viss summa (oftast en viss procent av fakturabeloppet) men i gengäld får man flera fördelar tillbaka. Det vanligaste är fakturaköp vilket alltså betyder att finansbolaget köper fakturan. Men det finns även möjlighet till att belåna en faktura och på så vis få loss pengar.

Det finns framförallt två orsaker till att företag använder sig av tjänsten factoring.

För det första handlar det om likviditet. Små företag har inte alltid möjligheten att ligga ute med stora summor under en viss period. Har man exempelvis sålt en stor mängd produkter minskas lagret och man behöver köpa in fler från sin leverantör. Men kunden, som vill betala med faktura, har ju 30 dagar på sig att betala.

Med andra ord har företaget svårt att köpa in nya varor innan pengarna kommit in. Det finns även andra scenario men poängen är alltid att pengar blir låsta. Istället kan då företaget sälja sin faktura till ett finansbolag – s.k. factoring.  Man kanske får betala 2% av fakturabeloppet men då har man pengarna istället inom en eller två dagar. För man ska komma ihåg att låg likviditet är lika farligt som tappade kunder.

Den andra orsaken är säkerheten. Om ett jobb genomförs eller produkter säljs kan man som företagare aldrig vara säker på att kunden kommer betala. Istället för att ta den risken låter man finansföretaget ta den risken. Företagaren säljer fakturan och får sina pengar. Sedan ligger allt ansvar på finansbolagets bord. Skulle inte kunden betala så är det finansbolaget som får skicka påminnelsebrev och eventuellt koppla in inkasso.

Med dessa två fördelar är det allt fler företag som ser factoring som en självklar del i deras affärsverksamhet.

Hur spar en 15-åring pengar?

Det är inte alltid vuxna och ungdomar tänker lika. Så därför kan det vara intressant att låta ungdomar få säga hur de ser på ekonomi och att spara pengar. Dagens skribent är Emelie 15år.

Att spara pengar – By Emelie 15 år

Det finns många sätt att spara pengar på, som att låta bli att köpa mat eller att strunta i att betala elräkningen. Ett stort antal är dock väldigt dåliga, precis som de som nämndes ovan. Därför ska jag i följande text skriva lite grann om mina bästa sätt att spara pengar på.

Spara pengar i en burkDet allra bästa sättet är nog att varje månad lägga undan en liten del av lönen eller månadspengen i en burk eller på ett konto. Efter ett antal månader har man då fått en ganska så stor summa, som man kan göra vad man vill med.

Om man inte har råd att lägga undan någonting, så kan man istället följa mitt nästa förslag. Näst efter att lägga undan mynt och sedlar, så är nog det mest pålitliga sättet att tänka efter vad man har för onödiga utgifter och skära ned på dem.

Till exempel en fika på stan för 50 kr, varannan dag kostar på fyra veckor 700 kr, om man slutar med det så får man många slantar över som går att använda till annat istället.

Ett annat sätt att hushålla med betalningsmedlen verkar kanske lite konstigt, men det är att handla dyrare saker. Man köper en påkostad sak med bra kvalitet, istället för flera billiga saker, som fort går sönder. Den dyra saken kan trots allt kosta mindre i längden, än summan av de billigare sakerna.

Ett bra exempel för detta är skor, om man exempelvis köper ett par skor för 100 kr som håller i ett år och sedan fortsätter att handla likadana skor med lika lång livslängd, så har man efter 10 år gjort av med 1000 kr. Nästa gång kanske man istället köper ett par dyrare skor för 500 kr, som håller i 10 år, då har man sparat 500 kr jämfört med om man hade fortsatt köpa de billigare skorna.

Det är däremot ingen bra idé att låta bli att betala räkningar och hyra för att spara slantar, eftersom då kommer inkassoföretag och kronofogden att kopplas in och det blir ännu dyrare än om man hade betalt dem från början. Skulden som man får kan bli på 1700 kr eller mer och då måste man betala både den och den obetalda räkningen.

Varför ska man då spara en liten del av sina inkomster? En av anledningarna kan vara att man vill köpa något litet dyrare i framtiden som en resa, dator, bil eller diamantring.

Pruta på hemförsäkringen

Det finns många olika vägar att gå för att pressa priset på premien för sin hemförsäkring. Här presenteras en lista på några av dessa. Hur mycket man kan spara på de olika punkterna varierar kraftigt men många bäckar små heter det ju.

Samla – Samla fler försäkringar hos samma bolag för att få samlingsrabatt.

Jämför – Använd jämförelsesidor på nätet där man lätt kan hitta billigaste hemförsäkringen.

Jämför igen – Gå igenom dina försäkringar en gång per år och jämför dem mot vad marknaden har att erbjuda för tillfället. Kanske finns det billigare alternativ som inte fanns året innan.

Jordfelsbrytare – Minskar risken för brand vilket premieras av många försäkringsbolag.

Droppskydd – Sitter på vitvaror och ökar chansen att man upptäcker vattenskador i tid vilket i längden minskar risken för skador.

Säkerhetsdörr – Minskar risken för inbrott vilket sänker premien något.

Gallergrind vid dörren – Se ovan

Larm – Statistiskt är antalet inbrott betydligt färre hos de som har larm. Det vet försäkringsbolagen och ger rabatt för godkänt installerat hemlarm.

Flytta – Det är ett drastiskt sätt att pressa priset men man ska vara medveten om att bostadsort spelar stor roll på hur mycket man får betala. Bor man i storstäder som Stockholm och Göteborg får man vara beredd på att betala betydligt mer än den som bor på Gotland eller Norrlands inland.

Flytta igen – Generellt är premien billigare ju mindre man bor.

BRF-tillägg – Den som bor i bostadsrätt måste ha ett bostadsrättillägg till sin hemförsäkring.  Men det finns föreningar som tecknat ett gemensamt tillägg. I dessa fall behöver man inte teckna detta försäkringstillägg själv. Den som bor i bostadsrätt bör prata med styrelsen i föreningen och höra om föreningen har detta tillägg eller inte.

Fråga – Sist men inte minst så är tipset att man ska fråga. Prata med det försäkringsbolag som du har och fråga om det finns något du kan göra för att pressa priset. Många gånge är de mycket samarbetsvilliga att hitta lösningar som ökar säkerheten i hemmet och därmed sänker premien. Inte bara för att du ska vara nöjd som kund utan även för att om du lyckas öka säkerheten så minskar risken för att de ska behöva betala ut pengar.

Du får välja själv – jag tänker inte göra det.

Då skulle man publicera första inlägget på din nystartade (men gamla) hemsidan/bloggen – Ericssons Privata Affärer – sånt är ju inte alltid så lätt. Men jag har dock en väldigt bra mini-krönika som jag gärna delar med mig.

Varsågod, en skolungdom och hans sätt att se på vardagen och alla de krav som finns i världen med val som ska göras:

Vad den här krönikan ska handla om vet jag inte. Har inte valt ämne än – varför skulle jag? Bara på mina första timmar denna dag har jag valt mina kläder, vilken frukost jag ska äta, om jag ska åka buss eller bil samt vilken frisyr jag ska ha för dagen. Och det är bara början. Början på en dag full av val. Val som jag vill göra och val som jag inte vill göra men måste. Ska jag ha telefonabonnemang på Tre eller på Comviq? Ska jag äta morötter eller pommes till hamburgaren.

Likt en tsunamivåg som äter upp allt i dess väg sköljer valen över mig. Kan inte hålla mig kvar där jag är utan dras med mot min vilja ut i kaoset. Den endas om kan rädda mig är möjligtvis en val.

question symbol and man thinkingAtt välja tar för mig lång tid. Alldeles för lång tid. Eller så är det jag som valt att ha det så.

Vad krönikan ska handla om är också ett val. Men det slutar inte där. Jag ska välja ämne, välja meningar, välja ord som ska ställas på rad likt soldater som ska ut strid. Ord som kan vara varma och trevliga lika gärna som hårda skott som sårar någon. Det är väll det jag är rädd för. Att det ska bli fel.  Ju fler val desto större risk att något blir fel.

För en känsla är att det kan bli fel. Skulle jag välja ett ämne på denna krönika så är risken att det blir fel ämne. Ett ämne som jag inte kan skriva om. Då måste jag ju välja ett nytt ämne. Men även det kan ju bli fel. När man ska köpa en jacka eller en maträtt finns ju alltid möjligheten att gardera sig. Att köpa bägge. Då kan det ju inte bli fel. Men det blir dyrare. Tar längre tid. Och det blir väldigt mycket att äta.

Felet ligger nog i att det är för många val. Men lösningen kanske inte är att det är färre. De som bor i en diktatur har inte så många val. Men de är inte fria att välja. Jag är fast i valen men är ändå inte fri. Att välja vad man vill är alltså inte samma sak som att ha mängder av val att göra. Skulle jag få välja skulle denna krönika i detta nu vara slut. Men det valet har jag inte. För då blir de fel. Fel i betyget.

Lösningen är alltså inte så enkel. Mindre val ger mindre frihet. Mer val ger även det mer frihet. Men om jag fick välja när jag ska välja skulle det underlätta ett steg i alla fall. Om min lärare kunde ge mig en uppgift att skriva en krönika som ska handla om något speciellt så slipper jag välja ämne. Han skulle kunna ge mig ämnet ”svårigheten att välja” och jag skulle kunna med lätthet raspa ur mig en krönika om det. Men nu måste jag välja själv. Ännu ett val som ska göras, som måste göras, som kan bli fel.

Kanske kan valen som räddade mig ur tsunamin sättas sig på min axel och vara mitt lilla orakel. Någon som säger vad jag ska göra. I alla fall de gånger jag känner mig osäker på vad jag ska välja för alternativ. Men frågan är om det skulle hjälpa. Då måste jag välja när jag ska fråga oraklet och när jag ska göra mina egna val själv.

Vad krönikan till slut fick handla om? Det får du välja själv.

1 2 3 4