Allt fler har inkomstförsäkring

Vid arbetslöshet kan A-kassan betala ut 80 % av den lön man tidigare haft. Men de har ett maxtak vilket gör att en person som blir arbetslös maximalt få ut ca 15.000 kronor i månaden. Med andra ord är det väldigt många löntagare i Sverige som inte får ut 80 % av sin inkomst. Detta beror till stor del på att gränsen för maxtaket hos A-kassan inte har höjts sedan 2002. Under denna period av prisindex ökat med 15 % samtidigt som medellönen har ökat med ca 40%. Det skydd som A-kassan kunde erbjuda 2002 är därmed inte alls lika mycket värt idag och det är enbart 10 % av alla löntagare som därmed kommer att få 80 % av sin lön vid arbetslöshet.

För att kompensera detta kan en inkomstförsäkring tecknas. Försäkringens funktion är att ge en kompletterande ersättning utöver A-kassans ersättning för att man på så vis ska få 80 % av sin lön. Dessa kan tecknas privat men ingår även ofta i kollektivavtalen. Enligt en sammanställning som Dagens Industri har gjort har antalet fackförbund som just har kollektiva inkomstförsäkringar ökat kraftigt. Dessutom har många förbund förbättrat villkoren i deras försäkringar under de senaste åren.

Tack vare att fackförbundet ger en automatisk inkomstförsäkring via medlemskapet innebär det att ca 1,8 miljoner löntagare faktiskt har ett kompletterande skydd. Är man osäker på om man har inkomstförsäkring bör fackförbundet kontaktas och om så inte är fallet kan privat inkomstförsäkring tecknas hos många försäkringsbolag.

Räkneexempel:

År 2002 fick en person ut 18 000 i lön efter skatt och samtidigt hade personen genomsnittliga utgifter på 15.000kr per månad. Skulle personen blivit arbetslös skulle A-kassan betalat ut 80 % av lönen men maximalt 15 000 efter skatt. I detta fall skulle personen fått 14 400 och alltså inte nått upp till maxtaken. Personen hade alltså inte något behov av inkomstförsäkring då maxtaket inte nåddes på A-kassans utbetalning. Dessutom skulle personen bara behövt minska sina utgifter med 600kr vilket är att dra ner på utgifterna 4 % för att få ekonomin att gå ihop.

I slutet av år 2013 hade den genomsnittliga lönen ökat med 41 % vilket skapar en lön på 25380kr. Blir samma person arbetslös idag nås taket i ersättningen hos A-kassan med lätthet. Personen får ut maxtaket vilket är ca 15.000kr. Helt plötslig ska man klara av en ekonomi där man får in 10.000kr mindre än vad man tidigare fått per månad.

Har utgifterna endast följt prisindex är dessa på 17250 vilket gör att de måste ner 2250kr vilket är drygt 13 % för att ekonomin ska gå ihop. Det är i detta fall som inkomstförsäkring skulle aktiverats och betalat ut så att personen fått hela 80 % av sin lön. Det är just förändringarna prisindex och ökade löner som har gjort att behovet av inkomstförsäkring ökat så markant.