Aktiebolag som företagsform

Det som kanske främst kännetecknar ett aktiebolag är att ägarna har ett mycket begränsat personligt ansvar för verksamhetens ekonomi. Det enda som en ägare av aktierna kan förlora är i princip sitt kapital som redan har förts in i bolaget.

Aktieägarnas ansvar och företagets ledning ska dock inte blandas ihop när det kommer till ansvar. En VD, till exempel, har ett ansvar som sträcker sig längre än det som aktieägarna har.

Juridisk person

Något man ofta hör i samma mening som begreppet aktiebolag, är juridisk person. Ett aktiebolag är just en juridisk person, och kan därmed vara en part i domstolsprocess till exempel. En juridisk person kan också äga tillgångar, skriva under avtal, anställa och bli skuldsatt.

Ett aktiebolag styrs av en ledning, kallat styrelse, samt dess VD. Även utsedda firmatecknare kan företräda bolaget. Till följd av en ställningsfullmakt, kan också en anställt inom bolaget företräda det.

Skattesubjekt

Normalt sett är ett aktiebolag ett eget skattesubjekt, vilket är skyldigt att skatta för sina vinster och deklarera sina inkomster. Till skillnad från en egenföretagare med en enskild firma, är därför ett aktiebolags och dess ägares ekonomi tydligt åtskilda.

Även i minsta möjliga aktiebolag, räknas man som anställd, även om den ägs av samma person. En av ägarna som arbetar i aktiebolaget kan därför ta ut lön som beskattas som för vilken annan anställd som helst.

Om någon närstående till en ägare anställs i verksamheten, krävs det att lönen som betalas ut till denne är marknadsmässig. Det här i syfte att undvika så kallad olovlig skatteplanering.

Ägarna kan däremot ta ut vilken lön de så önskar. Uttaget styrs inte av vad som anses vara marknadsmässigt eller inte. Ägarna har även möjlighet att ta aktieutdelningen av vinsten som bolaget gör.

För fåmansföretag gäller dock lite andra regler. I många fall är det för dem mer gynnsamt skattemässigt, att ta ut lönen som utdelning av aktierna.

Privat eller publikt aktiebolag

I många länder skiljer man på aktiebolag som är privata eller publika. Det här förekommer främst i Europa, och det innebär en del skillnader om det är privat eller publikt.

Till exempel är det endast publika aktiebolag som har tillåtelse att sälja sina aktier till allmänheten, eller att notera dem på en aktiebörs.