Så fungerar Trine

Så fungerar Trine

Trine är en plattform där investeringar sker i lån till organisationer och företag i U-länder. Detta för att finansiera solenergianläggningar. I denna artikel förklaras hur Trine fungerar, vilka risker som finns och avkastning som kan förväntas. En investering som kan vara ett komplement till börsen. Trine – De tre delarna Trines affärsidé bygger på att förmedla kapital från investerare till

» Läs mer

Skillnaden mellan option och termin

På finansmarknaderna är derivatinstrument som optioner och terminer centrala verktyg för både spekulation och riskhantering. Denna artikel syftar till att visa de grundläggande skillnaderna mellan optioner och terminer, kompletterat med exempel för att illustrera deras praktiska tillämpningar. Vad är en option? En option är ett finansiellt derivat som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (i fallet med en

» Läs mer

Globalfond med hävstång

Investeringar i globalfonder har blivit ett populärt sätt för sparare att diversifiera sina portföljer över geografiska gränser. I takt med att marknaderna blir allt mer sammanflätade, erbjuder globala indexfonder en unik möjlighet att ta del av världsekonomins tillväxt. En sådan fond som väckt intresse är Nordnet Global Index 125, en fond som inte bara speglar den globala marknadens rörelser utan

» Läs mer

Så fungerar optioner?

Optioner är finansiella instrument som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång, som exempelvis aktier, till ett förutbestämt pris, inom en specifik tidsram. Det finns två huvudtyper av optioner: köpoptioner (call options) och säljoptioner (put options). Köpoptioner ger rätten att köpa, medan säljoptioner ger rätten att sälja den underliggande tillgången. Grundläggande begrepp Optioner kännetecknas

» Läs mer

Ränta? Nej – se på kapitalkostnad

Vilket är det bästa lånet? Det som har lägst ränta? Det är vad många tror. Men det är stor skillnad på Bäst och Billigast. Dessutom är det stor skillnad på ränta och kapitalkostnad. Det är däremot många som inte alls tänker på detta utan jämför ett par långivare mot varandra och tar den långivare som erbjuder lägst ränta. Det gäller

» Läs mer

Handla med fonder

Att handla med fonder är en trend som funnits ett tag nu, och den bara fortsätter att växa. Det är ett bra sätt att spara pengar, och man kan tjäna en hel del. När man väljer vilka fonder man ska investera i är det bra att tänka efter hur stora risker man vill ta. Många vill helst ha ett säkert

» Läs mer

Investera i företagskrediter

Att investera i företagskrediter har blivit en alltmer populär alternativ investeringsform. Investeringsalternativet erbjuder investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer bortom traditionella aktie- och obligationsmarknader. En av aktörerna på den svenska marknaden som möjliggör detta är SaveLend, en plattform som förmedlar lån mellan låntagare och investerare. SaveLend: En introduktion SaveLend är en plattform som erbjuder investerare att direkt investera i företagskrediter.

» Läs mer

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys är en metod för att utvärdera och förutsäga framtida prisrörelser på finansmarknader genom att analysera historiska prisdata och handelsvolym. Denna analysform bygger på antagandet att all relevant information redan är inprisad i marknaden och att prisrörelser följer vissa mönster som kan upprepas över tid.  Teknisk analys skiljer sig från fundamental analys, som fokuserar på att utvärdera ett företags

» Läs mer

Så fungerar Bull- and Bearcertifikat

Att handla Bull- eller Bearcertifikat är ett enkelt sätt att exponera sitt kapital mot en råvara, ett index eller annan finansiell tillgång. Bland annat går det att gå lång eller kort samt handla med olika nivå på hävstång. Däremot är det viktigt att förstå dessa certifikats urholkningseffekt! Läs mer om investeringsalternativet! Certifikat med underliggande tillgång Ett certifikat är ett värdepapper

» Läs mer

Jämföra inlåningsränta – eller?

Både i kvällstidningar, ekonomimagasin och ekonomibloggar återkommer man till vikten av att jämföra olika sparformer och inte acceptera nollränta på insatt kapital. Aftonbladet har exempelvis haft artikeln ”Byt Sparkonto – och tjäna tusenlappar”. Det är sant att man kan tjäna pengar på att byta sparkonto. Men hur mycket? Är det värt det? En av Sveriges största ekonomibloggare, Jan Bolmeson, skriver

» Läs mer
1 2 3